Vi vill skapa Sveriges ledande destination tillsammans med dig

Med utveckling mot Sveriges ledande destination menar vi ett samhälles utveckling som resmål. Det gynnar inte bara dig som företagare inom turismnäringen utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden i vår region. En turistdestination består av många intressenter rymmer pdukter som sträcker sig campingar till gourmetutflykter.

Destinationsutveckling har många målgrupper. Det kan handla om företag, politiska beslutsfattare, transportörer, investerare, utbildningsväsen och invånare. Tillsammans utgör de en del av destinationen.

Inom Familjen Helsingborg arbetar vi tillsammans för att skapa nya möjligheter för turismen och de företag som verkar inom turism. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av företag, nya jobb och ökad lönsamhet. 

Har du idéer, frågor eller är nyfiken på hur vi jobbar tveka inte att höra av dig till oss.

 

Pressklipp om besöksmål i Familjen Helsingborg

Tidningen Atlas om Kullaleden, (på tyska) >

Artikel om Kattegattleden (på tyska) > 

Artikel om Kullabygden (på ryska) >

 

 Familjen Helsingborg i bilder