Regionalt evenemangsstöd

Vill du  genomföra ett regionalt evenemang som sätter Familjen Helsingborg på kartan och stärker regionen som besöksdestination? Då kan du söka stöd till ditt evenemang.

 

Kriterier:

 • Evenemanget skall vara varumärkesbyggande och/eller imageskapande för regionen.
 • Evenemanget skall vara regionalt inom Familjen Helsingborg, det vill säga ge effekt i flera kommuner.
 • Befintliga evenemang kan söka stöd för nyskapande och/eller utvecklande aktiviteter
 • Evenemanget skall förankras hos den lokala turismorganisationen i den/de kommuner i vilket det skall genomföras. 
 • Budget och en tydlig plan för evenemanget ska finnas
 • Evenemanget skall skapa turismekonomi.
 • Evenemang utanför högsäsong prioriteras.
 • Efter genomfört evenemang skall utvärdering av insatserna redovisas.
 • Vår logotype ska synas i ert marknadsföringsmaterial

 

Olika typer av stöd 

 • Ekonomiskt - högsta möjliga summa att söka är 50 000 kronor per evenemang.
 • Marknadsföringsstöd - t ex genom Familjen Helsingborgs nyhetsbrev, sociala medier, webb och evenemangskalender.

 

Ansökningsomgångar 2017/2018

Ni kan söka stöd när till ert evenemang när ni önskar under året, oavsett i vilken period ert evenemang äger rum. 

 • 1 november 2017 - 31 januari 2018, beslut 15 februari
 • 1 februari 2018 - 30 april 2018, beslut 15 maj
 • 1 maj 2018 - 10 september 2018, beslut 11 oktober

        Befintliga evenemang kan söka stöd för nyskapande och/eller utvecklande aktivitete