Familjen Helsingborg satsar på exportmognad

I Familjen Helsingborg pågår ett projekt för att utveckla exportmognaden av destinationen nordvästra Skåne. Projektet ska leda till fler hållbara företag och affärsmässiga företagare i besöksnäringen. Läs mer om Exportmogna produkter som lanserades under 2016>

 

Se filmen som beskriver Exportmognadsprojektet


Vad är Exportmognad?

En exportmogen destination ska enligt Visit Swedens kriterier:

Familj fikar på Mölles krukmakeri
  • kunna erbjuda 2-5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta göra och resa)
  • erbjuda ett samlat, paketerat och köpbart utbud
  • ha kommunikationsförmåga på flera språk
  • ha god tillgänglighet
  • ha en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen
  • gemensamt kunna prioritera marknader och målgrupper
  • ha en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en god varumärkesplattform
  • genom den lokala organisationen ansvara för utveckling och implementering av destinationens gemensamma affärsplan utifrån kunskap om marknad, målgrupp, produktutbud och resurser, samt
  • ha en affärsmodell för hur samverkande företag på destinationen kan utvecklas lönsamt


Besöksnäringen – ett prioriterat område i Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett platsvarumärke och ett samarbete mellan de elva kommunerna i nordvästra Skåne inom näringslivs- och destinationsutveckling. Läs mer om Familjen Helsingborg här >

hästridning på Söderåsen

Turridning på Kullaberg

75- 80 % av turisterna i Familjen Helsingborg kommer från Sverige. Ska vi växa som besöksdestination måste tillväxten komma från den utländska marknaden, vilket även framgår i Den nationella strategin för svensk besöksnäring. Den nationella strategin tar sikte på en tydlig vision: en fördubbling av turismen till 2020. Som ett av de viktigaste utvecklingsområdena betonas behovet att utveckla fler exportmogna destinationer.


Är Familjen Helsingborg exportmogen?

Grundförutsättningarna är mycket goda, Familjen Helsingborg har ett utmärkt geografiskt läge och ett väl inarbetat samarbete över kommungränserna. Det vi behöver arbeta med för att bli exportmogna är utvecklingen av produkter, tjänster och paketering. Vi behöver också öka kompentensen i regionen och utveckla vårt samarbete.


Är ditt företag exportmoget?

Som en vägledning för att få en uppfattning om hur exportmogen din produkt är kan du göra ett enkelt test med ett 30-tal frågor, framtaget av Tourism in Skåne. Klicka här för att komma till testet >


Mål och målgrupper i Skåne och Familjen Helsingborg

Idag är 75-80% av besökarna i Familjen Helsingborg personer som är bofasta i Sverige. De kommer fortsatt att vara vår huvudmarknad, men tillväxtpotentialen finns på den internationella marknaden. Primär målgrupp är besökare från Danmark och Tyskland. Sekundära marknader finns Norge, Nederländerna, Ryssland och USA.

Logotyp för EU-projekt