Kunskap och samverkan

Familjen Helsingborg har lysande förutsättningar och samverkansformer att utifrån aktiv naturturism utvecklas som destination för att möta konkurrensen på en tuff internationell marknad. Turistföretagare i nordvästra Skåne är viktiga för utvecklingen.

exportmognad

Samverkan

Har ni till exempel ett boende, café, restaurang eller tillhandahåller aktiviteter i nära anslutning till en vandrings- eller cykelled vill vi stötta er i utvecklingen gällande målgrupper som är intresserade av aktiv naturturism. 

Utifrån våra lokala förutsättningar för naturturism vill vi knyta samman turistnäringen och arbeta tillsammans för hållbar utveckling för destinationen. Genom att mötas i utvecklingsfrågor, skapa nätverk och etablera samarbeten turistföretagare emellan breddas utbudet för utländska gäster.

Kunskap

För information om utbildningsprogram se här

Svarar du som turistföretagare JA på följande frågor, är denna satsning något för dig:

  • Vill du öka kunskapen om internationella målgrupper med intresse för naturupplevelser och utomhusaktivteter?
  • Vill du utveckla förståelse för internationella kunders behov och krav på kvalitet?

  • Vill du arbeta för att utveckla förmågan att attrahera och ta emot internationella besökare?

  • Vill du satsa din tid på grundläggande exportmognadsutbildning?

Exportmognad - Kunskap och samverkan delfinansieras av Länsstyrelsen  i Skåne och är en del av Familjen Helsingborgs exportmognadssatsning under 2014. Målsättningen är att öka antalet utländska turister som besöker vår landsbygd, hållbart företagande och ökat antal arbetstillfällen.

Välkommen med din intresseanmälan till:
projektledare Sylvia Larsson, telefon: 0708-635 295 This is an email address

Det är du som turistföretagare som är viktigast i projektet. Det är ni som är experter på just er verksamhet. Det projektet erbjuder är en möjlighet att fördjupa er i nya områden och vi hoppas att det gör att ni känner att ni kan ta ett nytt steg, mot den ökande marknaden för turister som är intresserade av aktiv naturturism. Det är ni som gör att vår region växer och ert arbete och engagemang som gör att turismen ökar.

Under hela projekttiden kan du ta del av utbildningsmaterial som fördjupar din kunskap och du kan även repetara vad du har lärt dig under undervisningsdagarna. Vi vill gärna att alla deltagare kommer igång så snart som möjligt med materialet så att vi tillsammans kan driva projektet framåt.

Du hittar utbildningsmaterialet genom att klicka dig vidare här och logga in.
https://app.coursio.com/account/login  

Har du inte fått inloggningsuppgifter? Kontakta projektledare Sylvia Larsson.

Har du problem med programmet eller frågor om hur du använder det? Kontakta projektassistent Lina Wideland, telefon: 0435-286 51 eller This is an email address