Lämna ditt bidrag till vår evenemangskalender

Här kan du lämna ett eget bidrag till vår evenemangskalender. Du kan lägga in frukostmöten, seminarier, utbildningar, fackmässor och liknande som riktar sig till näringslivet.

Arrangemanget ska:

  1. vara näringslivsrelaterat
  2. äga rum i Familjen Helsingborg 
  3. gå att anmäla sig till eller vara öppet
  4. inte enbart vara knutet till marknadsföring eller försäljning av enskilt företag och/eller deras produkter

 

Insända bidrag granskas före publicering. Vi förbehåller sig rätten att redigera eller refusera insänt material.

      Ditt evenemang