Vill du bli en av våra leverantörer?

Idag står den offentliga upphandlingen  i Sverige för största marknaden av handel med varor och tjänster och för dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter. Med offentlig upphandling menas inköp av varor, tjänster med mera som görs av den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. På så sätt säkerställer man att myndigheter har en likabehandling av alla som vill få affärskontakter med den offentlig sektorn.

Pärm, miniräknare och glasögon

Bli vår leverantör

Med offentlig sektor menas alla offentliga organ såsom skolor, vårdhem och myndigheter. Även vissa stiftelser, föreningar och företag inkluderas inom ramen för offentlig sektor.


Regelverket för offentlig upphandling ser likadant ut i hela EU/ESS och bygger på EU-direktiv. I Sverige regleras myndigheternas upphandlingar av lagen om offentlig upphandling som förkortas LOU. Tanken med lagen är att vid val av leverantör är det vad som köps in som ska bedömas och inte den som säljer. Vårt mål är att på så sätt se till att både näringslivet främjas och skattebetalarnas pengar används på bästa och mest effektiva sätt.

Vill du bli leverantör till Familjen Helsingborg kan du läsa vidare om vilka offentliga upphandlingar som är aktuella för tillfället.