Näringsliv

I Familjen Helsingborg finns en bred mix av företag i många olika branscher. Tyngdpunkten ligger på små och medelstora företag även om det finns flera stora företag. Detaljhandel och partihandel är viktiga branscher parallellt med logistik. Besöksnäringen ökar stadigt både inom vår region och resten av Sverige. Idag står de för större exportvärde än både järn/stål och personbilar tillsammans.

 

Nystartade företag

Mellan 2016 och 2017 steg nyföretagandet i Familjen Helsingborgs elva kommuner från 2 261 nya företag 2016 till 2 306 nya företag 2017. Det motsvarar en ökning på två procent.

Under samma period sjönk nyföretagande i Skåne med 1,56 procent och i Sverige som helhet sjönk nyföretagandet med 0,99 procent.