Ambulerande projekledarskap

Publicerad: 2017-06-12

Checklista

I uppstarten av det som skulle komma att bli vårt projekt bestämde vi oss för att ett ambulerande projektledarskap, alltså ett rullande schema för vem som är projektledare. Vi delade upp det så att vi fick en månad var och maj har varit min månad.

Att ha flera projektledare på ett projekt är inte den mest effektiva metoden, det var vi fullt medvetna om från början. Något som vi också tidigt fick höra var att detta projekt ska ses som en läroprocess för oss alla och vi konstaterade att det var lämpligt att alla fick prova på rollen som projektledare, både för det egna lärandet men också för gruppens. De olika projektledarna har haft olika arbetssätt, olika prioriteringar och olika fika (det är nämligen projektledaren som ordnar fika till våra möten). Just fika är en oerhört viktig bit när det gäller möten har jag förstått. Jag kommer från en familj och från tidigare arbetsplatser där fikakulturen inte riktigt fått fäste. Men självklart löste jag fika till våra projektmöten även under min projektledartid, man måste ju vara mån om sin arbetsgrupp.

Förutom reflektionen kring fika och fikakultur har jag tagit med mig flertalet andra lärdomar från min tid som projektledare

  • Det är mer jobb än vad man tror
  • Överlämning är a och o  
  • Att tidplanera de olika mötespunkterna gör mötena mer effektiva 
  • Det är bra att ha en plan för när man ska arbeta med de olika uppdragen man har, att schemalägga tid för olika uppgifter så att det inte maler i huvudet hela tiden.
  • Det är viktigt att hålla koll på tidplanen
  • Det är bra att kunna se till helheten men också till detaljerna
  • Att delegera är betydelsefullt
  • Att vara projektledare är kul och lärorikt!

Dessutom har jag konstaterat att för att få ett projekt att rulla trots olika projektledare är det viktigt att bygga in systematik i processer. Något som jag också tror det är viktigt att vi gör på våra arbetsplatser. Idag byter man arbetsplats och tjänst mycket oftare än vad man gjorde förr. För att verksamheter ska rulla med god effektivitet är det viktigt med systematik och standardiseringar som är lätta att ta till sig och lätta att sätt sig in i. Det håller effektiviteten uppe och gör att startsträckan blir kortare.

I vårt projekt har vi en del standarder som underlättar för projektledaren. Dessutom är vi alla engagerade och drivna i projektet, vilket gör oss alla motiverade att föra projektet framåt. Vi håller vår tidplan och kan snart ta några veckors välbehövd semester.

 /Maria