Kommunernas huvudvärk - föreningsbidragen

Publicerad: 2017-09-12

Efter en halvdan sommar, vädermässigt i alla fall, är jag nu tillbaka i min hemkommun Landskrona stad. Det känns skönt att veta hur allt fungerar även om en del har hänt sedan jag gick på utbyte till Klippans kommun tidigt i våras.

Jag har nu i höst fått uppdraget att ta itu med en fråga som skaver i ett stort antal kommuner i Familjen Helsingborg-samarbetet och säkert även på annat håll, nämligen på vilket sätt man delar ut bidrag och ger stöd till föreningar. Genom att samla synpunkter från medarbetare som är involverade i bidragshanteringen i staden, men även från föreningslivet, hoppas jag kunna skapa en utredning som föreslår hur stadens föreningsbidrag kan organiseras och hanteras på ett bättre sätt.

Jag tycker det är fascinerande att så många kommuner just nu verkar brottas med föreningsbidragsfrågan. Varför är det på tapeten att bry sig om hur man stödjer föreningslivet? Kanske har det att göra med att offentlig sektor i allt högre grad verkar inse mervärdet i vad civilsamhällesengagemang gör för samhället i termer av integration och demokratifostran? Kommunernas olika föreningsbidrag är också i många fall en djungel av regler som inte är helt lätt för de stackars föreningarna att förstå sig på. På flera håll har man insett att föreningsbidragsprocessen är otidsenligt byråkratisk och att det behövs förenklas för föreningarna om de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

I Landskrona stad har man försökt förnya bidragssystemet i över 10 år. Idag är bidragshanteringen utspridd på fyra olika förvaltningar med olika regler och rutiner. Förhoppningsvis kommer man nu till skott med ett nytt system efter att Kommunrevisionen 2016 kritiserade hur bidragshanteringen går till. Visionen är att skapa en föreningsbyrå, ett slags samordnat föreningscenter där föreningar kan få hjälp med hur man söker bidrag, coaching, hjälp med lokaler och kanske annan utrustning. I till exempel Malmö stad och Umeå kommun finns goda exempel på detta.

Även om föreningsbidragen utgör en minimal del av en kommuns budget och verksamhet hoppas jag att Landskrona stad efter min utredning lagts fram vågar genomföra förändringar som förenklar för stadens föreningsliv. För min del hoppas jag också att utredningen kan bli en inspiration för andra kommuner i samma sits (med andra ord får man gärna höra av sig till mig om man har frågor kring hur jag jobbat med utredningen).

Mvh

Josefin, snart expert på föreningsbidrag 

Hela Landskrona