Ansök till traineeprogrammet

Till traineeprogrammet söker vi kandidater som anses ha särskilt goda förutsättningar för att i framtiden inta ledande eller strategiska specialistfunktioner inom offentlig verksamhet. Som trainee i vårt program blir du placerad i en kommun i Familjen Helsingborg. 

Traineegrupp 11

Traineeprogrammet 2017/18 

Ansökningstiden för Traineeprogrammet 2017/18 har gått ut. Till traineeprogrammet 2017/18 sökte vi; byggprojektledare, digitaliseringsutvecklare, HR/personalvetare, organisationsutvecklare med grönt fokus, samhällsutvecklare, socionom, sjuksköterska och Trafikingenjör/trafikplanerare.  

Traineeprogrammet 2018/19

Tjänsterna till traineeprogrammet 2018/19 släpps i februari 2018 och programmet startar den 1 september 2018 och pågår till den 31 december 2019.