Klimatdagen är tillbaka!

När: 9 oktober

Tid: 09.00 - 15.40

Var: Helsingborg Arena

Kostnad: Fritt inträde

Program: Här kan du läsa programmet som PDF >

 

Näringslivet vill ha mer action i klimatfrågan!

Den 9 oktober samlas näringsliv, organisationer samt beslutsfattare, tjänstemän och opinionsbildare i Helsingborg Arena för att under en hel dag ta del av och diskutera olika infallsvinklar på tema ”Näringslivet vill ha mer action i klimatfrågan!”.

  

Klimatfrågan i näringslivet – hur flyttar vi fram positionerna?
Är klimatfrågan uppe på företagens agenda? Vilka företag är vinnare i omställningen mot lägre klimatpåverkan? Hur kan ett dansk-svenskt samarbete gynnas av klimatomställningen? Vilka är de lågt hängande frukterna? Vilka trender och innovationer bidrar till det gröna racet? Vilka trender kommer påverka företagen i klimatomställningen? Hur ser den nya gröna ekonomin ut och ta höjd för den?

 

Murbräckan i världen?
Klimatdagen knyter an till Näringslivsdagarnas dansk-svenska tråd. Några övergripande frågeställningar som kretsar kring dagen handlar om huruvida Danmark och Sverige – tillsammans med övriga Norden – kan spela en ännu mer betydelsefull roll i klimatomställningen på den globala arenan. Kan Danmark och Sverige – tillsammans med övriga Norden – rentav bli murbräckan i världen för klimatomställningen?

 

Här kan du läsa programmet som PDF >

 

Inledning

8.30-09.00 Samling i arenan, kaffe och te.

 • Anna Jähnke, Familjen Helsingborg, Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet och Claus Bindslev, direktör, Bindslev a/s

 

Möjligheter för näringslivet i klimatomställningen

 • Claus Witt, area managing director the Nordic countries, Grundfos. We need to join forces to accelerate implementation of energy reducing initiatives!
 • Martin Forsén, manager international affairs, NIBE Energy. Det svenska värmepumpsundret – en avgörande faktor för energiomställningen?
 • Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen. Vår tid är nu – hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.
 • Mats Williander, forskningsledare, Sustainable Business Viktoria Sweden ICT. En femfaldig resurseffektivisering är möjlig! 

 

Fyrkollageny

Martin Forsén, Svante Axelsson, Mats Williander och Nikki Brandt

 

 • Anders Wijkman, ordförande Romklubben, tidigare EU-parlamentariker. Politiken behöver ett klimatengagerat näringsliv. Utmaningar och möjligheter. 
 •  
 • Nikki Brandt, handelssekreterare i Danmark, Business Sweden. "Hur kan danskt/svenskt näringsliv dra fördel av klimatomställningen?"

 

11.30-12.45 Lunch

 

Goda exempel – så här bidrar vi till klimatomställningen!

 • Søren Lyngsgaard, creative director, grundare, partner, Vugge til Vugge. Så tänker vi nytt kring framtidens varor. 
 •  
 • Lars Wiigh, European Union and Business Development Executive, Public Sector IBM IT. Hur kan stadens IT system kopplas samman och samverka för en effektiv stad?
 • Henrik Rørbæk, direktör, Scandlines. Steget före.
 • Peter Willborg, miljö-, kvalitets- och säkerhetschef, Malmö Lastbilscentral. Miljömässigt hållbara lastbilstransporter.
 • Emma Gunnarsson, projektingenjör, Kemira, Patrik Hermansson, avdelningschef energilösningar, Öresundskraft och Kim Olsson, VD, NSR. Hur samverkar man för att ta vara på gemensamma resurser som spillvärme.
Femkollage1

Søren Lyngsgaard, Lars Wiigh, Henrik Rørbæck, Peter Willborg och Emma Gunnarsson.

 • Anders Östlund, VD Öresundskraft. Fossilfritt Skåne 2020. 
 • Pernilla Hyllenius Mattisson, affärsområdesansvarig Mobility Management och företagens transporter, Trivector. Hållbara tips som ger vinst för företag, medarbetare och miljö – med fokus på resor och transporter.

 

Här kan du boka plats >

 

Fyrkollage44

Patrik Hermansson, Kim Olsson, Anders Östlund och Pernilla Hyllenius Mattisson

 

Paneldiskussion. Hur går vi vidare?

I panelen: Anders Wijkman, Anders Östlund, Svante Axelsson, Lene Peldrup Grønning, CEO, Act NOW, Thomas Bergmark, CEO & Senior Advisor, Bergmark Sustainability, Mats Williander.

Kollagenn

Anders Wijkman, Anders Östlund, Lene Peldrup Grønning och Thomas Bergmark.

 

 

Moderatorer:

 

Nina Ekelund

Programdirektör för Hagainitiativet.

Nina Ekelund har tjugo års erfarenhet av att arbeta med miljö- och klimatfrågor på Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen, Miljöförvaltningen i Stockholms stad och har också varit förtroendevald politiker i Stockholms stad och suttit i partistyrelsen (KD).

 

Claus Bindslev 

VD och grundare av företaget Bindslev.

Claus Bindslev har över 20 års erfarenhet av strategiska processer och av att utveckla nya samhällskoncept. Han har arbetat som rådgivare åt politiker, företagsledare, fackliga organisationer, regioner och kommuner och är ofta moderator vid större evenemang.

 

Tvakollage

Dagens moderatorer Nina Ekelund och Claus Bindslev

 

 

Dagen arrangeras av Act Now, Hagainitiativet och Sustainable Business Hub och det är fritt inträde för alla besökare.

 

 

Act now logotyp Hagainitiativets logotyp Logotype Sustainable Business Hub