Näringslivet i Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är en expansiv region där näringslivet alltid varit starkt. Varje år gör vi  en sammanställning med fakta och statistik kopplade till näringslivet i Familjen Helsingborg. Syftet är att ge alla intresserade möjlighet att följa regionens utveckling inom näringslivsområdet.

Företagsstruktur, branschutveckling, framtida utvecklingsprojekt, demografi och arbetsmarknadsstatistik är några av de många områden som lyfts fram, här kan du som läsare följa utveckling och trender.

I regionen bor 340 000 invånare och här finns en exceptionellt god infrastruktur med flera Europavägar, Sveriges näst  största containerhamn, direkttåg till en internationell flygplats och ytterligare två flygplatser på ännu närmare håll. Men framför allt finns människorna som genom sina olika bakgrunder och erfarenheter bidrar till att göra detta till en kreativ och dynamisk region.

Här hittar du broschyren som blädderbar pdf >