Nöjd Kund Index

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss! Att jämföra sig med andra är också ett bra sätt att lära av andra. Svenskt Näringslivs index kring företagsklimat är ett sätt och Insikt, som genomförs av Sveriges kommuner och landsting ett annat. 

 2011 fick kommunerna en ny möjlighet att snappa upp företagares åsikter genom, Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Insikt drivs av Sveriges kommuner och landsting och vänder sig till dig som företagare som haft aktiva ärenden i din kommun under det gångna året.


Undersökningen har länge använts av kommuner i Stockholms- och Göteborgsregionen som använder NKI (Nöjd Kund Index) för jämförelse. Tanken är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen och skapa underlag för förbättringsarbete.

 

Insikt 2015

2015 genomfördes Insikt för  tredje gången. 200 kommuner i Sverige och alla kommuner i Familjen Helsingborg, utom Perstorp, deltog. Företag som hade haft avslutade myndighetsärenden under 2014 fick en enkät med posten med frågor om hur de uppfattade  kommunens information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Ärendena kom från brand (tillstånd och tillsyn), bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 


 2015 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.


NKI 2015


Insikt 2013

Under våren 2013 genomfördes Insikt för andra gången. 189 kommuner i Sverige deltog, bland dem kommunerna i Familjen Helsingborg, utom Perstorp. En enkät skickades till företag som haft myndighetsärenden under 2012 och som nu är avslutade.  

 

De områden som berörs i enkäten är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör bland annat vår information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

 

 2013 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner såg ut så här.

NKI 2013

Insikt 2011

 2011 deltog 166 kommuner, bland dem de tre nordvästskånska kommunerna Helsingborg, Klippan och Svalöv. Alla myndighetsområden fick egna index och kommunen ett sammantaget index där max 100 var möjligt.

 

Nedan följer 2011 års resultat för våra tre deltagande kommuner inom Familjen Helsingborg;

Nki 2011