Mötesplatser

Det finns flera olika mötesplatser för dig som vill utvidga ditt nätverk och skaffa nya kontakter.

kontakter bygger broar

Kontakter - bygger broar

Inom regionen Familjen Helsingborg finns södra Sveriges största marknadsförening, Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, med cirka 1600 medlemmar. Marknadsföreningen arrangerar varje fredagsmorgon Frukostklubben på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Här träffas ca 300 personer för att tillsammans äta frukost, skapa nya kontakter och för att lyssna till föreläsare.

 

En gång i månaden arrangerar Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen också Frukostklubben på Landskrona Teater samt på Lindab Arena, Ängelholm.

I Helsingborg verkar en rad företagargrupper, Helsingborgs Företagsgrupper, som är uppdelade per område och som specifikt arbetar för att skapa förutsättningar för sina medlemsföretag så att deras verksamheter i sin tur kan utvecklas vidare.

Även i andra orter i regionen verkar företagen tillsammans för att nå resultat. Exempelvis i Landskrona verkar Industriarenan, en förening med syfte att stärka och stödja nya och redan befintliga industriföretag i Landskrona. I Höganäs verkar Köpstaden Höganäs och i Bjuv, NäringsLIV Bjuv, en köpmannaförening. I Klippans kommun verkar Ljungbyheds köpmanna- och företagarförening samt Klippans köpmannaförening. I centralorten Klippan verkar Skånes snabbast växande förening inom Företagarna i Skåne.