Framtida utveckling

Vi i Familjen Helsingborg spår en spännande framtid och framför allt att vår region sätter utveckling i fokus. Vår vision är att vår region ska bli norra Europas mest attraktiva region för företagare och boende.

Fast och snabb förbindelse till Danmark och resten av Europa är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå det. Idag finns endast en fast förbindelse, Malmö-Köpenhamn, och det finns stora behov av en fast förbindelse i norra Öresund, lämpligen mellan Helsingborg och Helsingör där sundet är som smalast.

Tanken är att utveckla och göra det ännu enklare att ta sig mellan länderna bland annat med en utbyggd järnväg och höghastighetståg från Oslo till Köpenhamn och vidare till Hamburg. Projektet ”Den Skandinaviska 8-miljonersstaden” ska medverka till att skapa en gemensam arbetsmarknad med global konkurrenskraft genom att binda samman regionen Oslo-Göteborg-Köpenhamn med hjälp av miljövänlig infrastruktur. Läs mer om 8 million city >

Stadsutveckling, nya arenor och välutbildad arbetskraft är bara några få av de steg som tas i riktningen mot att bli Europas mest attraktiva region.

Framtida H+

Visionsskiss Järnvägsgatan, Helsingborg