Miljö

Avfall kvinna sorterar.jpg

De senaste tio åren har mängden hushållsavfall ökat med över 30 procent i Sverige. Om ökningen fortsätter som hittills kommer avfallsmängderna att fördubblas till år 2030. 

Vi kan påverka mycket internt i våra kommuner, genom exempelvis minskad klimatpåverkan från våra egna transporter samt satsningar på elbilar.   

Våra målsättningar inom området Miljö

I Familjen Helsingborg pågår ett unikt miljöprojekt. Här har elva kommuner tillsammans beslutat sig för att fram till 2020 minska hushållsavfallet från 500 kilo per invånare till 300. Vi arbetar därför aktivt med avfallsfrågan för att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle, bl a genom en högra andel återvinning.

Mål: Vi ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor