Vår identitet skapar vi tillsammans

Bilder_kollage

Varumärket Familjen Helsingborg håller på att byggas och fyllas med allt det unika vi har och gör i vår region. Arbetet gör vi tillsammans genom att vi alla är ambassadörer och en del av varumärket.

I globaliseringens spår blir vår värld alltmer likriktad. Att få uppmärksamhet är en utmaning. Uppmärksamheten är viktig för att skapa relationer och för att skapa affärer, oavsett vilken typ av kund du har. I vårt fall ”säljer” vi en plats. Vi "säljer" möjligheter. För att vara framgångsrika i det arbetet måste vi vara konsekventa i vår framtoning. Då börjar omvärlden bygga relationer med oss, besöka oss, vilja göra affärer med oss.

Enhet, konsekvens och en familjär känsla är viktigt för vår gemensamma framgång och vi hoppas att du vill bidra till den.

Använd formuläret nedan för att skicka in din synpunkt till oss. Din åsikt är värdefull och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vår webbplats. Tack.