En färgstark familj

Precis som alla familjer består Familjen Helsingborg av en mängd olika karaktärer. Därför finns nio utvalda färger som signalerar vår mångfald, kreativitet och öppenhet. Färgerna står för energi, positivt tänkande, vilja att förändra och utveckla. Samtidigt är de valda nyanserna mättade i sina toner. Vi är en glad och stojig familj, men vi tar också ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling, i allt vi gör. Färger och nyanser är noga valda för att harmoniera varandra. Använd alltid dessa färger i den grafiska kommunikationen för Familjen Helsingborg. För att underlätta den vardagliga kommunikationen har vi satt informella namn på färgerna. De kan så klart inte användas när man ska ange färgen exakt, till exempel till ett tryckeri.

Använd alltid aktuella färgkartor vid tryck för att säkerställa att färgerna verkligen får rätt nyans.

farger_rosa Farger_orange_upd3
farger_gul2 farger_turkos
färg blå färg blå
färg blå färg blå
farger_darkgrey