En tydlig familj

I den grafiska profilen för Familjen Helsingborg ingår fyra typsnitt, Helvetica Neue, Adobe Garamond Pro, Suomi Hand och Arial. Här visas tillämpningen av de olika typsnitten. Vi skriver alltid alla texter i versal-gement.

 

Helvetica Neue LT Std 95 Black, professionellt bruk

Rubriker, professionellt bruk

typsnitt1

 

Helvetica Neue LT Std 75 Bold, professionellt bruk

Mellanrubriker, professionellt bruk

typsnitt2

 

Helvetica Neue LT Std 55 Roman, professionellt bruk

Ingresser och kortare texter mot färgad bakgrund där light blir för tunt. 

typsnitt3

 

Helvetica Neue LT Std 45 Light, professionellt bruk

Kortare brödtexter i exempelvis annonser. 

typsnitt4

 

Adobe Garamond Pro, professionellt bruk

 Längre brödtexter, till exempel i broschyrer.

typsnitt_Garamond_pro


Adobe Garamond Pro Italic, professionellt bruk

Kursiverad brödtext.

Garamond_kursiv

 

SuomiHand, professionellt bruk

Vinjettext. Används för vinjetten “Känslan skapar Familjen Helsingborg”, som finns som särskild eps-fil. Använd sparsamt i andra sammanhang. 

Typsnitt_Soumihand

 


 

Typsnitt för digitalt bruk och word

 

Arial Bold

Rubriker i word, digitala presentationer som exempelvis PowerPoint eller Keynotes, e-post och webbsidor.

Typsnitt_arial_bold

Arial Regular

Digitala presentationer som exempelvis PowerPoint eller Keynotes, e-post och webbsidor. 

Typsnitt_arial_regular

Garamond

Brödtexter i Word. 

typsnitt10_3