Våga fråga!

Om du har frågor om hur den grafiska profilen för varumärket Familjen Helsingborg ska användas, kontakta gärna:

Maria Linde, Projektledare kommunikationsavdelningen

This is an email address

Anna Rydberg, Projektledare sekretariatet Familjen Helsingborg

This is an email address

Jan-Inge Hansson, Sekretariatschef Familjen Helsingborg

This is an email address