Infrastruktur och kollektivtrafik

Tåg Människor vid tåg.jpg

I Familjen Helsingborg är det nära till allt. Här är det lätt att pendla mellan orterna med goda kollektivtrafikförbindelser.

Här finns över 20 aktiva järnvägsstationer samt ett omfattande nätverk av busslinjer och koppling till Europavägarna E4, E6 och E20. Dessutom bidrar vår regionala flygplats, Ängelholm-Helsingborg Airport förutsättningar för att snabbt ta sig till resten av landet och världen.

Våra mål inom området Infrastruktur

Infrastruktur är ett av våra tyngsta områden. Det är ett område som vi har lång erfarenhet av samverkan. Digitalisering är ett nytt målområde som kommit till. Det handlar om att vi ska ta tillvara på dess möjligheter med bland annat fritt wifi och öppna data och förbättra och stödja digitaliseringen i skola/vård- och omsorg.

Mål 1: Framgång i prioriterade infrastrukturprojekt

Mål 2: Framgång i regionens prioriteringar i utbyggnaden av kollektivtrafiken

Mål 3: Ledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter