Kulturskola

Grundskola gymnastik - Kopia liten.jpg

Barn och unga har rätt att uttrycka sig! Visst låter det som en självklarhet? Inom ramen för den gemensamma Kulturplanen samarbetar Familjen Helsingborgs kommuner bland annat i projektform för att utveckla nätverksbyggandet mellan regionens musik- och kulturskolor. 


Bjuvs kommun

Bjuvs kommun har en tradition med blåsmusik som bevaras i kommunens musikskola. Skolan satsar starkt på orkesterverksamhet och har två fasta ensembler, ungdomsorkestern och juniororkestern. På musikskolan kan man även spela andra instrument som till exempel gitarr, piano, keyboard och trummor.

Läs mer om Musikskolan i Bjuv.

Båstads kommun

Kulturskolan i Båstad är öppen för alla barn- och ungdomar boende i Båstads kommun, och har som mål att inspirera, motivera och utveckla musik- och dramaintresset. Kulturskolan arbetar från grunden och ger förutsättningar för fortsatta studier

Läs mer om Kulturskolan i Båstads kommun.

Helsingborgs stad

Helsingborgs kulturskola är till för dig mellan 0 och 25 år i Helsingborgs stad som vill hitta och utveckla dina kreativa talanger inom musik, sång, dans, teater, konst, eller media/ film. Helsingborgs kulturskola finns på Dunkers kulturhus.

Läs mer om Kulturskolan i Helsingborg.

Höganäs kommun

Eric Ruuth Kulturskola är kommunens sammanhållande enhet för undervisning i dans, teater och instrument. Idag går här cirka 370 elever som undervisas av 20 lärare i olika instrument. Skolan har sex orkestrar och flera mindre ensembler. 100 elever går på dans- och teaterkurserna.

Läs mer om Kulturskolan i Höganäs.

Klippans kommun

Musikskolan i Klippans kommun erbjuder dig olika möjligheter, beroende på vilket intresse du har. Inspiration, motivation och att utveckla musikintresset är vårt motto. Barn och ungdomar har en självklar plats hos oss. I mån av plats kan även du som vuxen komma med. Musikskolan har även en egen ungdomsorkester.

Läs mer om Musikskolan i Klippans kommun.

Svalövs kommun

Kulturskolan erbjuder undervisning för barn och ungdomar boende i Svalövs kommun i de flesta blås- och orkester-instrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas och showdans. Kulturskolan i Svalöv är en av de första musik/kulturskolorna i Sverige som blivit certifierad inom Qualis certifieringsmodell.

Läs mer om Kulturskolan i Svalövs kommun.

Åstorps kommun

På Musikskolan kan du lära dig spela ett instrument, sjunga - enskilt och/eller i kör och spela teater.

Du kan även gå i Fame-skola och uppträda i musikaler samt delta i orkestrar och körer.

Läs mer om Musikskolan i Åstorps kommun.

Ängelholms kommun

Kulturskolan ska erbjuda kvalitativt högtstående estetisk utbildning för intresserade ungdomar. Ett arbetslag från Ängelholms Kulturskola och Galleri Moment arbetar för att på ordinarie skoltid ge elever i grundskolan en aktiv personlig erfarenhet och upplevelser av de estetiska uttrycksformerna, sång, dans, teater, konst och film.

Läs mer om Kulturskolan i Ängelholms kommun.

Örkelljunga kommun

Musikskolan erbjuder barn och ungdomar tillgång till många kulturupplevelser i form av olika musikevenemang. Inom musikskolan finns också ett stort antal ensembler med Paradorkestern i spetsen. Paradorkestern vann första pris i bland annat marschmusik för ungdomsmusikkårer.

Läs mer om Musikskolan i Örkelljunga kommun.