Vinnare av mångfaldsinitiativet 2017 Familjen Helsingborg

Publicerad: 2017-03-31

Jenni W

 Idag har årets mångfaldsinitiativ delats ut under Familjen Helsingborgs styrelsemöte i Billesholm (Bjuv). För att sprida goda exempel och uppmuntra till initiativ för ökad mångfald ska vi årligen utlysa en belöning för goda insatser med arbetsgivarfokus! Den/ de belönade insatserna ska ha bidragit till Familjen Helsingborgs övergripande målsättningar dvs. insatsen ska ha ökat mångfalden internt i våra organisationer och/eller förbättrat arbetsklimat och organisationskultur med fokus på inkludering.

 

Årets vinnare heter:

Jenni Wehrmann på Bygglovsenheten (Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg)

 

Juryns motivering:

Genom ett medvetet arbete med medarbetarskap och mångfald har bygglovsenheten blivit ett föredöme i att utveckla en verksamhet som svarar mot Helsingborgarnas behov. Viktiga ingredienser i enhetschef Jenni Wehrmans arbete har varit öppna kravspecifikationer vid rekrytering då de vill att medarbetarna avspeglar mångfalden som finns bland invånarna. Att sätta tydligt fokus på service och bemötande samt en rad konkreta åtgärder för att bättre möta både medarbetares och kunders olika behov. Detta har resulterat i en modern bygglovsprocess som är en förebild för andra kommuner och en bygglovsenhet där medarbetarna känner stor glädje och inspiration.


HR-cheferna i Familjen Helsingborg, tillika jury för Mångfaldsinitiativet;
Karolina Larsson - Bjuvs kommun, Marianne Malm - Båstad kommun, Jörgen Fransson - Helsingborgs stad, Karolina Håkansson - Höganäs kommun, Stefan Christiansson - Klippans kommun, Johanna Sjöstrand - Landskrona stad, Myrthel Sjöström - Perstorps kommun, Paul Eklund - Svalövs kommun, Fredrik Stihl - Åstorps kommun, Lena Östblom - Ängelholms kommun, Staffan Roos - Örkelljunga kommun.