Första kullen av Framtidens chefer diplomerade efter pilotprogrammet

Publicerad: 2016-05-20

Den 19 maj fick 13 mycket entusiastiska adepter ta emot ett diplom som bevis att de genomfört en utbildning som har som syfte att förbereda dem inför en framtida chefsroll. 

Framtidens chefer är en del av Familjen Helsingborgs strategi för att främja rekrytering och återväxt på ledande befattningar inom kommunal verksamhet. Deltagarna i programmet nomineras och utses av respektive kommun.

Programmet Framtidens chefer utgörs av ett antal utbildningsdagar, personlighetstest (UPP) i syfte att ge ökad självkännedom, individuell coachning samt ett trepartsamtal med närmaste chef. De utbildningsdagar som ingått i programmet har tagit avstamp i följande fokusområden:

  • Jag som ledare
  • Grupper och grupputveckling
  • Kommunikation, retorik och samtalsmetodik
  • Att leda i förändring
  • Chefens arbetsredskap
  • Att leda och styra i kommunal verksamhet
  • Att leda för mångfald