Leader lanserar ny hemsida

Publicerad: 2016-03-22

Leader är en del i det svenska Landsbygdsprogrammet som drivs i perioder. Nu pågår programmet för 2014-2020 där kommunerna i Familjen Helsingborg är medfinansiärer. 

Leader Nordvästra Skåne med Öresund har ett leaderkontor i Örkelljunga som erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen Leader nordvästra Skåne med Öresund. Föreningen är öppen för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i området. LAG utgör föreningens styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman. 

Ny hemsida

Leader Nordvästra Skåne med Öresund har lanserat en ny hemsida där du kan ta del av utvecklingsstrategin för 2014-2020 och göra ansökan om projektstöd.