Nytt nätverk för nyanlända på strategisk nivå

Publicerad: 2016-01-26

Den 22 januari beslutade kommundirektörsgruppen i Familjen Helsingborg att vi ska samverka i ett nätverk på strategisk nivå kring nyanlända. Fokus kommer att vara hur vi inom Familjen Helsingborg kan samverka och lära av varandra samt vad vi kan påverka på statlig nivå. Helsingborg kommer att vara sammankallande.

Representanterna i nätverket består av:

Bjuv: Carina Järold Mattsson, avdelningschef Arbete och tillväxt

Båstad: Henrik Andersson, bildningschef

Helsingborg: Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör Arbetsmarknadsförvaltningen

Höganäs: Anita Bengtsson, avdelningschef Individ- och familjeomsorg 

Klippan: Jan Tingezc, ekonomichef

Landskrona: Annette Lindberg Mohlin,  förvaltningschef Individ- och familjeförvaltningen 

Pertsorp: Peter Hansson, tf socialchef

Svalöv: Mikael Lindberg, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg

Åstorp: Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef för socialförvaltningen

Ängelholm, Christer Kratz, huvuuppdragschef för Lärande och familj

Örkelljunga: Charlotta Magnusson, enhetschef individ- och familjeomsorgen