Praktikprogram för nyanlända akademiker

Publicerad: 2016-04-04

Med många nyanlända kommuninvånare blir det extra viktigt att skapa möjligheter för människor att enkelt komma in på arbetsmarknaden. Flera nyanlända kommuninvånare har högskole- och/eller yrkesutbildning. Kompetenser som behövs i kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Ett sätt att underlätta för nyanlända akademiker att komma in på arbetsmarknaden och använda sig av sin kompetens är genom praktik. Därför håller traineegrupp 10 på att ta fram ett praktikprogram inom Familjen Helsingborg. 

Syftet med praktikprogrammet är att främja mångfalden på de kommunala arbetsplatserna inom Familjen Helsingborg. Där ett praktikprogram kan skapa metoder och arbetssätt som underlättar vägen in till arbete i kommunerna.

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet är en unik ingång i en kommunal karriär. Det ger en bred inblick i hur kommunal verksamhet fungerar och ett fantastiskt nätverk inför framtiden. Programmet är 16 månader långt med start den 1:e september och avslut den 31:e december året därpå.

Till traineeprogrammet söker vi kandidater som är nyexaminerade akademiker med liten arbetslivserfarenhet men med stort engagemang för samhällsfrågor. Ungefär 70 procent av traineernas heltidstjänst läggs på arbete med kvalificerade uppgifter inom traineens utbildningsområde. Resterande 30 procent består av gemensamma utvecklingsdagar och ett gemensamt traineeprojekt.