Vi rekryterar vår 100:e trainee

Publicerad: 2016-03-09

Hösten 2016 startar den elfte omgången av Traineeprogrammet Familjen Helsingborg. Till traineeprogrammet söker vi kandidater som är nyexaminerade akademiker med liten arbetslivserfarenhet men med stort engagemang för samhällsfrågor.

I år söker vi 13 traineer inom följande områden: GIS-ingenjör, Idrottsvetare, Logistiker, Kommunikatörer,Trafikingenjör, Samhällsplanerare, Socionom, Statsvetare/organisationsutvecklare och VA-ingengör/byggnadsingenjör. 

Nytt för 2016

I årets rekrytering är samtliga sökande till traineeprogrammet anonyma och blir bedömda utifrån programmets värdeord - ifrågasättande, initiativrik, drivande och samhällsentreprenör. Kandidaterna blir ombedda att svara på enkätfrågor kopplade till orden och skriver därmed inte något personligt brev. 

Om Traineeprogrammet

Traineeprogrammet är en unik ingång i en kommunal karriär. Det ger en bred inblick i hur kommunal verksamhet fungerar och ett fantastiskt nätverk inför framtiden. Programmet är 16 månader långt med start den 1:e september och avslut den 31:e december året därpå. Ett 70-tal sökande kallas sedan till uttagningsdagar där de får genomföra gruppövningar.  

Utbildningar och besök

Utvecklingsprogrammet, som ingår i traineeprogrammet, är sammanlagt 40 dagar. Under dessa dagar får traineerna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom bland annat kommunal verksamhet, projektledning, presentationsteknik med mera. I utvecklingsprogrammet ingår också studiebesök i alla de elva kommunerna samt på kommunala bolag och andra organisationer