En ny verksamhetsplan är antagen för Familjen Helsingborg

Publicerad: 2015-12-27

Vårt unika samarbete har en lång historia. Samarbetet har i dess nuvarande form pågått sedan 1990-talet. I stället för att delvis göra samma sak på elva olika kommuner samarbetar vi i viktiga frågor och får ut mer av samma resurser.    

Vi samarbetar därför att det:

  • Gynnar vår region och våra kommuner  
  • Vi uppnår skalfördelar och högre effektivitet genom samarbetet 
  • Vi får genom gemensamt agerande större tyngd i viktiga frågor 

Den nya verksamhetsplanen för 2016-2019 innehåller fem målområden: infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkluderande samt miljö. De två senare är nya områden som är viktiga att prioritera för att uppnå visionen om att Skåne Nordväst upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner.