Skåne Nordväst blir Familjen Helsingborg

Publicerad: 2015-12-29

Den fortsatta reesan

Den 1 januari 2016 träder ett nytt samarbetsavtal i kraft som gör att varumärket Skåne Nordväst försvinner. Detta beslutade styrelsen i Skåne Nordväst på sitt sammanträde den 7 oktober. 

Den största förändringen med det nya avtalet är att varumärket Skåne Nordväst ersätts med Familjen Helsingborg. Idag används Familjen Helsingborg när vi samarbetar kring näringslivs- och destinationsfrågor. Från och med januari innebär det att även vårt interna samarbete kommer att heta Familjen Helsingborg. Det handlar exempelvis om våra gemensamma HR-projekt, vår gemensamma socialjour och kultursamverkan. 

Ökad tydlighet

2014 arbetade traineerna i Familjen Helsingborg med att integrera varumärket Familjen Helsingborg i våra elva kommuner genom fokusgrupper med medarbetare. Utfallet visade att medarbetarna i kommunerna inte förstod skillnaden mellan varumärket Familjen Helsingborg och samarbetet Skåne Nordväst. Genom att använda samma namn för samarbete och varumärke kan vi öka tydligheten kring vårt samarbete.