Samarbeten

Simon Jacob smalare bild

stället för att delvis göra samma sak i elva olika kommuner samarbetar vi i viktiga frågor och får ut mer av våra resurser. Familjen Helsingborgs verksamhetsplan är det övergripande styrdokumentet för styrelsen och för samarbetet mellan kommunerna.

Verksamhetsplanen är indelad i fem olika målområden (du finner mer information om våra målområden i huvudmenyn).

1. Infrastruktur och kollektivtrafik

2. Näringsliv

3. Lärande

4. Öppenhet och inkludering

5. MIljö

För varje målområde finns det en eller flera huvudansvariga kommuner som har det politiska ansvaret för att upprätta en handlingsplan som sedan följs upp utvärderas och revideras.

Samarbetsområden utöver verksamhetsplanen

Utöver de målområden som finns i verksamhetsplanen har vi exempelvis ett gemensamt traineeprogram, gemensam socialjour, biblioteksamverkan, barnahus och konsumentrådgivning. Du finner våra övriga samarbete i vänsterkolumnen. Vårt unika samarbete har en lång historia. Samarbetet har i dess nuvarande form pågått sedan 1990-talet.

Vi samarbetar därför att det:

  • Gynnar vår region och våra kommuner  
  • Vi uppnår skalfördelar och högre effektivitet genom samarbetet
  • Vi får genom gemensamt agerande större tyngd i viktiga frågor