Bibliotekssamverkan

Bibliotek

Familjen Helsingborgs elva kommuner har ett nära samarbete mellan de kommunala biblioteken med gemensam mediekatalog och gemensamt låntagarregister.

Bilblioteken har en gemensam mediekatalog och gemensamma låntagarregister. Syftet med samarbetet är att biblioteksbesökarna ska kunna söka och låna från bibliotekens samlade utbud av information och medier och det ska fungera likadant oavsett var man bor i någon av kommunerna. Låneregler och avgifter har därför också samordnats. På bibliotekens gemensamma webbplats hittar du även inspirationoch aktuella evenemang.

Med ett bibliotekskort får du tillgång till 55 bibliotek med en halv miljon titlar och över två miljoner böcker, ljudböcker, filmer, TV-spel med mera.