Om oss

Folksamling barn och äldre.jpg

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Bakgrund

Vårt unika samarbete har en lång historia. Samarbetet har i dess nuvarande form pågått sedan 1990-talet. I stället för att delvis göra samma sak i elva kommuner samarbetar vi och får ut mer av samma resurser.    

Verksamhetsidé

Syftet med vårt arbete är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. Vår verksamhetsidé är att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Vision

Vår vision är att Familjen Helsingborg år 2020 upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner.

Vi samarbetar därför att det:

  • Gynnar vår region och våra kommuner  

  • Vi uppnår skalfördelar och högre effektivitet genom samarbetet (1+1=3)

  • Vi får genom gemensamt agerande större tyngd i viktiga frågor

Vårt varumärke

Den 1 januari 2016 trädde ett nytt samarbetsavtal i kraft, som gör att allt vårt samarbete sker under namnet Familjen Helsingborg. Tidigare har Familjen Helsingborg använts när vi samarbetat kring näringslivs- och destinationsfrågor.

Samarbetsområden

Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi främst inom områdena infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering samt miljö. Andra områden där vi samverkar är t ex inom samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.  

Samarbetsavtal

Medlemskommunerna inom samarbetskommittén har ett avtal som reglerar det gemensamma arbetet och åtagandet. Kommunerna betalar varje år en medlemsavgift baserad på antalet invånare, f n 21 kr/invånre och år. Helsingborg ansvarar genom ett gemensamt sekretariat för koordination och administration av styrelsens verksamhet, kommundirektörsgruppen, de olika nätverken och projekten.