Välkommen till Familjen Helsingborg digitala verktygslåda för ökad mångfald!

Varför mångfald? Kommunerna i Familjen Helsingborg står inför stora framtida utmaningar. Den åldrande befolkningen innebär stora pensionsavgångar, ökad efterfrågan på välfärdstjänster samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. 


På marknaden ökar trycket på effektivitet och innovationstakten accelererar. Arbetslivet har aldrig stått inför så stora utmaningar i modern tid! För att möta dessa utmaningar blir det avgörande i vilken utsträckning kommunerna lyckas bredda rekryteringsbasen och locka nya grupper.


Vårt mål inom området Öppenhet och inkludering


Öppenhet och inkludering är ett nytt målområde i vår verksamhetsplan. Med ökad mångfald kan vi leverera bättre kvalitet och service till våra kunder och medborgare. Att arbeta med mångfaldsfrågor är också ett sätt att utveckla kompetensförsörjning och främja kreativitet och innovation. Kommunerna inom Familjen Helsingborg driver sedan 2015 ett gemensamt mångfaldsprojekt.

 

Vi har skapat denna digitala verktygslåda då det tydligt framgått efter samtal med  HR-chefer att de eftersöker konkreta verktyg och metoder att använda i mångfaldsarbete på hemmaplan.