Aktuella utbildningar

Industri

Personer som arbetar i industrin.

Yrkesvux och Lärlingsvux är en statlig satsning där kommunerna i Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) har gått samman om en gemensam ansökan för att utöka befintligt utbud av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning i regionen.

Yrkesvux (YV) är en kortare yrkesutbildning på gymnasial nivå med en blandning av teori och praktik. Lärlingsvux (LV) är en utbildning där praktiskt arbete varvas med teoretiska studier och minst 70% av studietiden ska vara arbetsplatsförlagd lärlingstid. Det finns även yrkesutbildningar som kan kombineras med studier i svenska språket, dessa kallas för Yrkes-sfi eller yrkesvux med språkstöd.

Alla utbildningar ger möjlighet till studiemedel via CSN. Nedan ser du det utbud av utbildningar som erbjuds inom Yrkesvux, Lärlingsvux, Yrkes-sfi eller yrkesvux med språkstöd 2017 i Familjen Helsingborg.

Just nu planeras utbildningarna för 2018. Ansökningsperionden startar när produktbladen publicerast. Till utbildningarna för 2017 finns en folder med information som du kan ladda ner eller visa genom att klicka på länkarna under rubriken utbildning. 

Har du frågor om utbildningarna? Klicka då på utbildningsorten för att komma till vuxenutbildningen i respektive kommun.

 

Utbildning

Start

Ort/Kontakt

Bygg/anläggningByggyrken, LV Sept Helsingborg
Finsnickare, LV  Sept  Helsingborg 
     

VVS/fastighet

   
Fastighetstekniker, YV Sept Helsingborg
     

Fordon/transport

   
Lager och terminal, YV Okt Åstorp
Lager och terminal, Yrkes-SFI Aug Åstorp/Helsingborg
     

Industri

   
Industri - Svets/skärande bearbetning, YV Sept Helsingborg
Industri - Drift och underhållsteknik, YV  Okt Landskrona
     

El/Energi

   
     

Handel/administration

   
     

Hotell/turism

   
 Servering, YV  Aug  Ängelholm
     

Restaurang/Livsmedel

   
     

Vård och omsorg

   
Vård och omsorg
- funktionsnedsättning/LSS, YV
Okt  Helsingborg
     

Naturbruk

   
 

Särskild utbildning för vuxna

 
Hälsa, handel och restaurang. Lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna  Löpande  Landskrona
Café, restaurang, barn- eller äldreomsorg.
Lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna
Löpande   Helsingborg
     

Barn och Fritid

   

 

http://www.helsingborg.se/startsida/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning/