Helsingborg

Bryggerivisning - Upplev, smaka och njut av Helsingborgs Bryggeri

Plats: Bredgatan 25 (vid busshållplats linje 1 grusväg)

Kategori: Aktiviteter , Guidad tur

Följ med oss på en rundvandring i bryggeriet! Under lättsamma former berättar vi om skånsk bryggarkultur och den spännande uppstarten av vårt bryggeri, därefter går vi tillsammans en rundtur i brygghuset och tapphallen. Ni får följa hela bryggprocessen från maltkross till hur vi fyller flaskorna. Uppe på vår mysiga ölvind får ni därefter prova bryggeriets aktuella sortiment.

Läs mer

Ängelholm

Vegeå

Plats: Utvälinge

Kategori: Fiske , Naturattraktion

I vattnet utanför Vegeåns mynning finns fina sand- och lerbottnar med mycket föda och fågellivet är också mycket rikt. Här finns t ex skärfläckan, som är en vadare, och småtärna, fisktärna och ängspiplärka. en av arterna i fågelbeståndet är internationellt rödlistad och fem är nationellt rödlistade. Rödlistning innebär ett särskild skydd enligt Bern-konventionen. Området är en viktig yngelplats för flatfisk och därför särskilt viktigt för yrkesfisket.

Läs mer

Ängelholm

Dan Jakt - Vegeholm

Plats: Vegeholmsvägen 113

Kategori: Jakt

Dan-Jakt som ligger vid Vegeholms slott i nordvästra Skåne är ett företag som arrangerar jakt på sex olika gods i Skåne. Man tar emot såväl enskilda jägare som jaktföreningar, goda vänners jaktlag och företag. Dan-Jakt erbjuder dagjakt på and, fasan samt rådjurs- och dovhjortsjakt. All jakt sker under professionell ledning i stil med gamla engelska jakt traditioner med viltparad och facklor kring det nedlagda viltet. I anslutning till jakten kan man få lunch och middag samt passande övernattning.

Läs mer

Förslöv

Hålehall Strövområde

Plats: Hålevägen 84

Kategori: Vandring

Hålehall med 3 slingor - Lätta/medelsvåra Lederna följer stigar och småvägar i delvis kuperad terräng. 3km, 5km samt 11km slingor finns att välja mellan. Vid Friluftsfrämjandets stuga i Hålehall finns flera möjligheter till stärkande skogspromenader. Eftersom bokskogen inte släpper igenom så mycket ljus är markvetegationen sparsam men här och var kan du hitta näringsrikare områden med rara växter. Under förhistorisk tid har vissa delar varit uppodlade. Särskilt tydliga är spåren söder om Hålehallstugan. Här finns fornåkrar i form av terrasserade åkerytor och små stensamlingar som kallas röjningsrösen. Det är osäkert från vilken tid de härstammar eftersom inga utgrävningar är gjorda i området men troligtvis har åkrarna brukats någon gång under järnåldern men kanske också under vikingatiden.

Läs mer

Västersjön

Plats: Västersjön

Kategori: Aktiviteter , Fiske

Västersjön ligger belägen på Hallandsåsen ca. 15 km. Nordost om Ängelholm i Skåne län som ingår i Rönneå vattensystem. Sjön ingår i ett värdefullt naturområde där bokskogen är framträdande. Vattnet håller en blandning av slättsjö och låglänt skogssjö. Bottnarna är varierande mjuka till hårda med mycket sand längs kanterna. Detta tillsammans med det relativt klara vattnet gör att vegetationen är varierad. Vätersjön har en areal av 480 ha och maxdjup är 13 m och medeldjupet är 4,8 m och har överlag god vattenkemi. Förutom det fina fiskevatten finns även uthyrning av båtar varav en av båtarna är anpassad för rörelsehinrade. Lift för i och avstigning finns vid bryggan.

Läs mer
Föregående1234567...