Studier som grund för livskvalitet

Campus Helsingborg

Lunds Universitet Campus Helsingborg

Kraven på utbildning ökar hela tiden. Därför har kommunerna i Familjen Helsingborg gått samman för att erbjuda yrkesinriktade vuxenutbildningar i olika branscher. I regionen finns också Campus Helsingborg och flera folkhögskolor. Välkommen att utbilda dig i Familjen Helsingborg.


En entreprenörsregion med fler och fler högskoleutbildade

Nordvästra Skåne har tidigare beskrivits som en region präglad av entreprenörsanda där formell utbildning har kommit i andra hand. Entreprenörsandan lever i högsta grad vidare men följs för varje år av en alltmer välutbildad befolkning. Andelen personer med högskoleutbildning i regionen har ökat med 7 procent sedan år 2000. Samtidigt ökar också behoven av utbildad arbetskraft. Tack vare utbudet av utbildning i regionen kan du plugga till allt från lärare till florist.

I vänsterspalten hittar du mer om vilka möjligheter som finns för högre utbildning samt annan vuxenutbildning.